Photoprd.com Gizlilik Politikası
Photoprd.com, müşteri ve kullanıcılardan sağlanan kişisel/özel bilgilerinin gizliliğine ve kanuna uygun şekilde işlenmesine büyük önem vermektedir. Bu belge, Photoprd.com'un kullanıcılarından topladığı bilgilerle ilgili politikalarını açıklamak için hazırlanmıştır.
Bilgilerin kullanımı
Photoprd.com, üçüncü şahıslar ve kurumlardan aldığı bilgileri, aşağıdaki prensipler ile saklamakta ve işlemektedir:
• Photoprd.com, elde ettiği bilgileri iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır.
• Photoprd.com, elde ettiği bilgileri, açıkça belirlenmiş amaçlara yönelik olarak toplar ve kullanır.
• Photoprd.com, kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda bilgi toplar.
• Photoprd.com, bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır.
• Photoprd.com, uygulama alanına göre, veri sahiplerinin, ilgili kayıtlara erişimi, güncellemesi veya veriye ulaşımı engelleyebilmesi için gerekli imkânları sağlayacaktır.
• Photoprd.com, müşterilerinin özel tercihleri ile ilgili bilgileri, kullanımı ve verilen servislerle ilgili işlemler için gerekli olduğu süre için elinde tutacaktır.
• Photoprd.com, sadece aşağıdaki durumlarda bilgileri işleme tabi tutacaktır;
• Veri sahibinin bilgilendirildikten sonra, açıkça ve belirlenebilir şekilde onay verdiği durumlarda.
• Veri sahibinin talep ettiği bir sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi için, bilginin işlenmesinin gerektiği durumlarda. Örnek olarak, bir satış sözleşmesini takiben, fatura hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin işlenmesi.
• İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda.
• Veri sahibinin hayati tehlikeye maruz kaldığı durumlarda, kişinin hayatının korunabilmesi için gerekli işlemlerde.
• İşlemin gerçekleştirilmesi kamu yararını gerektiriyorsa veya işlem resmi makamlar tarafından (devlet, vergi, polis v.b.) gerçekleştiriliyorsa.
• Veriyi işlemeye Photoprd.com'in kanunen yetkisi varsa.

Çerezlerin (Cookie) Kullanımı
Photoprd.com, müşteri ve kullanıcılarının bilgisayarlarına belli durumlarda çerez (cookie) yerleştirmektedir. Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza gönderilen, ve çoğu durumda size özel bir tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır. Çerezler, aşağıdaki durumlarda Photoprd.com tarafından kullanım kolaylığı ve/veya ek güvenlik amacı ile kullanılmaktadırlar:
• Müşteri veya kullanıcının kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapması gereken bölümlere kolay erişim amacı ile.
• Müşteri veya kullanıcılarımızın servislerimizle ilgili tercihlerinin kayıtlı tutularak, gelecekte yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile.
• Çevrimiçi özelleştirilmiş içerik sunulan bölümlerde, özel bilgilerin ne şekilde görüntüleneceğinin belirlenmesi amacı ile.
• Çevrimiçi alışverişlerde, alışveriş sepeti ile ilgili bilgilerin tutulması amacı ile
• Photoprd.com'in web sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerini oluşturulabilmesi amacıyla.
• Çevrimiçi güvenlik önlemleri amacı ile.
• Photoprd.com, çerezleri kişisel bilgilerinizin ortaya çıkacağı şekilde kullanmamaktadır. Buna rağmen, çerez kullanımını engellemek isterseniz, bunu bilgisayarınızdaki web tarayıcısının ayarlar bölümünden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi, Photoprd.com tarafından sağlanan temel servislerin kullanımını engellemeyecektir.

Hassas Bilgiler ve Bilgi Güvenliği
• Photoprd.com, kullanıcı ve/veya müşterileri tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğine büyük hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla,
• Photoprd.com, müşterilerinin sağladığı bilgilerin güvenliği için, gerekli fiziksel, elektronik ve prosedürel önlemleri almaktadır.
• Photoprd.com, müşterilerinden web üzerinden aldığı ve yüksek öneme sahip bilgileri (finansal bilgiler, kredi kartı bilgileri v.b.), Güvenli Soket Katmanı (Secure Socket Layer, SSL) teknolojisi ile şifrelenmiş web sayfaları aracılığı ile toplamaktadır. Böylece, iletilen bilgilerin, Internet üzerinden kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilerek kullanılması ihtimali en düşük seviyeye indirilmektedir.
• Photoprd.com, müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini, kendi sistemlerinde saklamamakta, işlemler sırasında kredi kartı numarası, sadece ilgili bankanın POS sistemine gönderilerek, siparişin tahsilatı için kullanılmaktadır.
• Photoprd.com, gerekli durumlarda, elektronik anahtar kullanımı ile müşterilerinin bilgi güvenliğini sağlamaktadır.
• Photoprd.com'un, müşterilerinden aldığı bilgilere, sadece kullanım amacına yönelik olarak, ilgili personel tarafından erişim gerçekleştirilebilmektedir.

Toplanan Bilgiler:
Photoprd.com üyelik ve/veya e-ticaret işlemleriyle ilgili olarak kullanıcılardan aşağıdaki bilgileri toplayabilir:
Üyelik için:
• Ad
• Soyad
• E-Posta Adresi
• Kullanıcı Adı
• Şifre
• Telefon No
• İletişim adresi

E-Ticaret İşlemleri İçin:
Üyelik için alınan bilgilere ilave olarak aşağıdaki bilgiler toplanabilir:
• Gönderi Adresi
• Fatura Adresi

Kişisel Bilgilerle İlgili Değişiklikler ve Bilgilerin Silinmesi
Photoprd.com, kullanıcılarından topladığı bilgilerle ilgili olarak, kullanıcıların gerekli değişiklikleri yapması ve/veya bilgileri silmesi için gerekli imkanları tanımaktadır.

Bilgilerin Değiştirilmesi:
Photoprd.com'a iletilen kişisel bilgilerin değiştirilmesi için, www.photoprd.com.com adresinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapıldıktan sonra, 'Üyelik Bilgilerim' bölümünde mevcut kayıtlı kişisel bilgiler görüntülenebilir, dilenirse üzerlerinde değişiklik gerçekleştirilebilir.

Bilgilerin Silinmesi:
Kullanıcılar, Photoprd.com'da kayıtlı kişisel bilgilerini tamamen silmek isterler ve/veya hesaplarını tamamen silmek isterlerse, info@photoprd.com adresine yapacakları başvuruyla bu işlemi gerçekleştirebilirler. Bilgilerin Üçüncü Taraflara Aktarımı:
Photoprd.com, kanuni zorunluluklar dışında, topladığı kişisel bilgilerin üçüncü taraflara aktarımı konusunda aşağıdaki prensipleri uygular (başka yönde bir uygulamanın, ayrıca ve açıkça belirtilmediği durumlarda):
• E-ticaret işlemlerinde, ilgili işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgiler işlemi gerçekleştirecek olan finansal kurumla paylaşılabilir.
• Yukarıda belirtilen e-ticaret işlemleri dışında, Photoprd.com kullanıcılarından topladığı kişisel bilgileri ayrıca ve açıkça izin almadan üçüncü kurumlarla paylaşmaz.

replica watches uk
rolex replica
iwc replica uk
replica watch
replica watches
replica cartier